Helsingin Kaukalopallo mukana Suomen Kaukalopalloliiton toiminnassa

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto teki 06.06. 2020 kevätliittokokouksessaan päätöksen liiton purkamisesta. Liitto purkautuu 31.12.2020. Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry käynnisti toimintansa 1.1.2014.

Yhdistymisellä tavoiteltiin lajien toisilleen tarjoamia synergiaetuja sekä taloudellista tehokkuutta. Asetettuja tavoitteita ei saavutettu kaukalopallon ja ringeten ydintoimintojen erilaisuuden takia. Lisäksi hallintorakenteen monikerroksisuus heikense taloudellista tehokkuutta.

Helsingin Kaukalopallo ry ei lähtenyt Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliittoon mukaan ja näin ollen kaukalopallon kenttäväki hajaantui.

Nyt tähän kestämättömään tilanteeseen on saatu muutos vuoden 2020 aikana, kun Helsingin Kaukalopallo ry liittyi Suomen Kaukalopalloliiton jäseneksi.

Suomen Kaukalopalloliitto ry on aktivoitu tammikuussa uudelleen toimivaksi yhdistykseksi ja mm. Suomen Kaukalopalloliitto ry piti ylimääräisen liittokokouksen 24.01.2020, jossa valittiin liitolle toimiva väliaikainen hallitus.

Suomen Kaukalopalloliitto keskittyy vuoden 2020 aikana ja varsinkin kesäkaudella kauden 2020-2021 valmisteluun, toimintojen vaiheittaiseen siirtoon itsenäiselle lajiliitolle, sääntöuudistuksiin, strategiatyöhän sekä tarvittaviin rakenteellisiin ratkaisuihin. Muutokset tulevat näkymään lähinnä liittotasolla kaudn 2020-2021 aikana. Kauden 2020-2021 aikana toimitaan osin päällekkäin sekä Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n sekä Suomen Kaukalopalloliitto ry:n ohjauksessa.

Suomen Kaukalopalloliitto tulee muutoksen myötä olemaan itsenäinen, vahva ja yhtenäinen yleishyödyllinen liikunta- ja urheiluliitto. Liitto toimii jäseniää varten ja edistää kaukalopalloa niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. Liiton toiminnan perustana ovat sääntöjen mukaisesti liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä sukupuolten välinen tasa-arvo.

Helsingin Kaukalopallo ry toiminta jatkuu normaalilla tavalla. Helsingin Kaukalopallo ry on ollut ja tulee olemaan erittäin aktiivinen toimija Suomen Kaukalopalloliitto ry:ssä.

Helsingin Kaukalopallon toiminnanjohtaja Visa Engman on ollut rakentamassa, kehittämässä sekä suunnittelemassa Suomen Kaukalopalloliiton toimintaa vuoden 2020 aikana ja Visa on

myös liiton varapuheenjohtaja.

Lisätietoja liitto asioista antaa : Suomen Kaukalopalloliiton puheenjohtaja Jari Hirvirinne jari.hirvirinne@elisanet.fi tai 0500 55 7743 sekä liiton varapuheenjohtaja Visa Engman hkikp@kaukaopallo.fi tai 050-557 3510

Comments are closed.